Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/EU nuo 2019 m. balandžio 18 dienos įpareigoja šalis nares užtikrinti, kad viešuose pirkimuose dalyvaujančios perkančiosios organizacijos gebėtų priimti ir apdoroti elektronines sąskaitas faktūras.

CEF (angl. Connecting Europe Facility) eInvoicing struktūrinio bloko (angl. Building Block) rėmuose siūlo šalims narėms įvairią pagalbą įgyvendinant elektroninių sąskaitų faktūrų viešuose pirkimuose direktyvą ir palengvinti sąsają tarp Europos pirkėjų ir pardavėjų. Elektroninių sąskaitų faktūrų ir jų Europinio standarto viešinimui organizuojami įvairūs seminarai. Jų metu pristatomos reikalingos priemonės, pateikiami sėkmingi diegimo pavyzdžiai.

Seminaro dalyviai ir svečiai/CEF Digital

LR Ūkio ministerija pasinaudojusi šiomis priemonėmis organizavo seminarą, kur svečiai iš CEF (Christian Vindinge RASMUSSEN ir Martin FORSBERG) pristatė “eInvoice building block” (elektroninių sąskaitų struktūrinį bloką), papasakojo apie reikalavimus kylančius iš direktyvos ir kokie galimi iššūkiai bei sprendimai. Seminaro metu Martin FORSBERG pabrėžė eDelivery infrastruktūros naudojimo svarbą įgyvendinant direktyvos reikalavimus. Taip pat rekomendavo Lietuvai naudoti PEPPOL palaikomą bazinę sąskaitos naudojimo specifikaciją (toliau PEPPOL CIUS, angl. Core Invoice Usage Specification).

Daugiau apie organizuotą seminarą galite rasti čia: https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/EINVCOMMUNITY/Lithuania+-+Implementation+workshop

Categories: News

Leave a Reply