News

“DLTnode” project

Problem. Lithuania made some progress in the digitalization of services during the past decade. The IT sector’s improvements have a prohibited satisfaction with achieved progress, but omitting the merging of new technologies, Lithuania is now facing the difficult challenges to uptake with new, recently developed technologies as fast as possible. Read more…

News

Lietuvoje buvo organizuotas CEF eInvoicing diegimo seminaras

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/EU nuo 2019 m. balandžio 18 dienos įpareigoja šalis nares užtikrinti, kad viešuose pirkimuose dalyvaujančios perkančiosios organizacijos gebėtų priimti ir apdoroti elektronines sąskaitas faktūras. CEF (angl. Connecting Europe Facility) eInvoicing struktūrinio bloko (angl. Building Block) rėmuose siūlo šalims narėms įvairią pagalbą įgyvendinant elektroninių sąskaitų faktūrų viešuose pirkimuose Read more…