eDelivery yra paskirstytų mazgų (angl. node) tinklas, skirtas skaitmeninei komunikacijai. Kiekvienas tinklo dalyvis tampa mazgu, naudojančiu standartinius duomenų transporto protokolus ir saugumo tvarkas.

eDelivery padeda valstybinėms institucijoms saugiai ir patikimai keistis elektroniniais duomenimis ir dokumentais su kitomis viešomis institucijomis, verslu ir piliečiais.

eDelivery yra vienas iš Europos komisijos Connecting Europe Facility (CEF) struktūrinių blokų (angl. building blocks). Šie struktūriniai blokai yra pakartotinio naudojimo specifikacijos, programinė įranga ir paslaugos, kurios gali būti integruojamos į įvairias IT sistemas.

CEF eDelivery struktūrinis blokas yra paremtas AS4 žinučių apsikeitimo protokolu, kuris yra atviras ir nemokamas. Šį protokolą sukūrė standartų kūrimo organizacija OASIS. Kad būtų lengvesnė adaptacija Europoje, eDelivery naudoja AS4 diegimo gaires, kurias aprašė šalys narės priklausančios e-SENS Large Scale Pilot. Tam, kad įmonės galėtų keistis žinutėmis naudojant AS4 protokolą, joms reikia įdiegti prieigos tašką (Access point) arba naudotis paslaugų teikėjo prieigos tašku.

Kas yra eDelivery tinklas

eDelivery yra paskirstytų mazgų, kurie atitinka tas pačias technines taisykles ir tuo pačiu galintys komunikuoti vienas su kitu, tinklas. eDelivery apibrėžia techninę specifikaciją, kuri gali būti naudojama bet kokiame ES veiklos sektoriuje (Teismai, Viešieji pirkimai, Vartotojų apsauga ir t.t.), kad būtų galima saugiai ir patikimai keistis dokumentais ir duomenimis (struktūruotais ir nestruktūruotais) tiek tarp sektorių, tiek ir tarp šalių.

Tokiu būdu įmonės, turinčios skirtingas ir nesuderinamas IT sistemas, gali saugiai komunikuoti, kai tik pradeda naudotis eDelivery mazgu.

Svarbu pastebėti, kad Šalyje narėje gali būti daugiau nei vienas mazgas. Kiekvienas iš šių mazgų gali būti skirtas specifiniams Europos projekto poreikiams: eJustice, eProcurement ir t.t. Dažniausiai eDelivery konkretūs mazgai yra skirti konkrečiam projektui ar sektoriui.

Informacija paruošta pagal CEF Digital Connecting Europe